Mūsu panākumi valodu valsts olimpiādēs

Šī mācību gada 1.semestris un 2.semestra sākums – valodu olimpiāžu laiks.

2021.gada 15. oktobrī notika latviešu valodas valsts 38.olimpiādes 7.-8.klašu skolēniem

2.(pilsētas posms), kurā mūsu skolēni ieguva godalgotas vietas: Katrīna Pilace (7.kl.)

ieguva 2.vietu, Milana Kacare (8.kl.) ieguva 3.vietu, savukārt Andžejs Petrovskis

(7.kl.) un Viktorija Stupiņa (8.kl.) saņēma atzinības par panākumiem. Paldies skolotājām

Marinai Fekļistovai un Jeļenai Kaseckai par skolēnu rezultatīvu sagatavošanu olimpiādei!

Novēlam veiksmi 3.(valsts) posmā Katrīnai Pilacei!

2021.gada 3. novembrī startēja angļu valodas 51.valsts olimpiādes 10.-12.klašu skolēniem
2.posms. 1.vietu ieguva 10.plūsmas skolniece Darja Dmitrijeva. Apsveicam Darju un viņas
skolotāju Irenu Rožko un ceram uz iespēju startēt valsts posmā nākamgad!

2021.gada 2.decembrī notika krievu valodas 24.valsts olimpiādes 8.-12.klašu skolēniem
2.(novada) posms, kurā piedalījās mūsu skolas 8., 10. un 12.klašu skolēni. 10.plūsmas
skolniece Diāna Grizāne ieguva 1.vietu (skolotāja Marija Žilinska), novēlam viņai veiksmi
3.(valsts) posmā!

2021.gada 6.decembrī notika vācu valodas 52.valsts olimpiādes 10.-12.klašu skolēniem
2.posms, kurā 12.b klases skolniece Darja Fedotova (skolotāja Jūlija Šarova) ieguva 1.vietu.
Apsveicam Darju un skolotāju Jūliju Šarovu, novēlam skolniecei veiksmi 3.(valsts) posmā!


Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas

valodu mācību jomu koordinatore

Ināra Kazakeviča

 

 
Daugavpils 3. vidusskola