Apvienot literatūru un mākslu

Š.g. 11.oktobrī notika atklātā integrētā latviešu valodas un literatūras un dizaina un tehnoloģiju stunda 11.plūsmā ‘’Klasicisma laikmeta cilvēku paradumi un modes tendences’’, ko vadīja skolotājas S.Maskaļova-Karčevska un J.Salogube.

Stundas laikā skolēniem bija iespēja papildināt zināšanas, kā mākslu izteiksmes līdzekļi palīdz interpretēt literāro darbu, iegūt jaunas prasmes: izteikt argumentētu viedokli, salīdzināt dažādu laikmetu kultūras zīmes, diskutēt par darbos izteikto ideju.

LiteraturaTehnologijas_1

Mācību stundas laikā izglītojamie patstāvīgi formulēja sasniedzamo rezultātu: izpēta, izprot un izvērtē klasicisma laikmeta cilvēku paradumus un modes tendences mūsdienu kontekstā.

Izmantojot atgādni, skolēni veidoja lugas iestudējumu mūsdienu kontekstā ar izstrādātajām skicēm.

Refleksijā skolēni izmantojot vietni www.menti.com un sniedza atgriezenisko saiti, ar ko arī noslēdza stundu.

LiteraturaTehnologijas_2

Iespaidi, atziņas, ideja, kā kolēģu ieteikto iedzīvināt savā ikdienas darbā – katram savi ieguvumi. Bet galvenais, lai mēs atcerētos, ka skolotājam ir nozīmīga loma, mācot saviem audzēkņiem būt patstāvīgiem un uzņemties līdzatbildību par mācīšanās procesu.

Integrētā stunda ļauj apzināties dažādas iespējas, kā dažādu priekšmetu zināšanas pārnest t.s. reālajā dzīvē, bet galvenais – daudz dziļāk saprast, ko nozīmē izglītots cilvēks.

Izglītība ir process. Lai mums, tajā iesaistītajiem, izdodas būt radošiem, motivētiem, ieinteresētiem, izmantot izaugsmes iespējas un būt savas jomas profesionāļiem!


Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Santa Maskaļova-Karčevska,

dizaina un tehnoloģiju skolotāja

Jeļena Salogube

 
Daugavpils 3. vidusskola