Adrianas vārdnīciņa gūst panākumus konkursā

Tagadējās 5.a klases skolnieces Adriana Bukeja, Viktorija Baranovska, Stefanija Cvetkova un Sofija Ivanova 2021.gada pavasarī piedalījās Junior Achievement Latvia Radošuma un finanšu pratības konkursā „Mana vārdnīciņa”.

Katrā klašu grupā skolēniem saviem vārdiem bija jāizskaidro noteikti ekonomiskie jēdzieni, izmantojot tās zināšanas, kuras ir apgūtas sociālo zinību stundās. Lai labāk izprastu ekonomiskos jēdzienus un to praktisko pielietojumu dzīvē, vārdnīciņā bija jāiekļauj savu vecāku, vecvecāku vai vienkārši citu paaudžu cilvēku skaidrojumus par dotajiem jēdzieniem, kā arī parādīt to lietojumu savā ikdienā.

Adriana_1

Vārdnīciņas skaidrojošās daļas apjoms bija 2 – 3 A4 lapas (skaidrojums un piemēri), varēja pievienot arī ilustrācijas jebkurā tehnikā.

Adriana Bukeja saņēma atzinību par ieguldīto darbu, veidojot ekonomisko terminu vārdnīcu konkursā “Mana vārdnīciņa” 3.-4.klašu grupā.

AdrianaAtziniba

Novēlam Adrianai un visiem skolēniem radošumu un interesi iesaistīties dažādos pasākumos un aktivitātē, un turpmāk gūt uzvaras!

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas

5.a klases audzinātāja

Ilze Jonāne

 
Daugavpils 3. vidusskola