Vecāku ievērībai!

Š.g. 12.augustā stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

2021./2022.mācību gadā klātienē mācīties varēs tikai skolēni ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

Skolēniem, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, no 23.augusta līdz 30.augustam ir jāierodas izglītības iestādē un jāveic valsts apmaksāts Covid-19 siekalu tests. Izglītojamo testēšana izglītības procesa īstenošanai klātienē ir nepieciešama, lai nodrošinātu izglītības procesu epidemioloģiski drošā mācību vidē.

Ja skolēns neveiks testu, tad viņš nevarēs uzsākt un arī turpināt izglītības ieguvi klātienē. Tādos gadījumos vecākiem ir iespēja veikt nepieciešamās formalitātes, lai pamatizglītības ieguvi 1.–6.klasē bērnam nodrošinātu ģimenē.

Izglītības iestādē Covid-19 testa veikšana notiek sadarbībā ar laboratoriju, kura veic Covid-19 testu.

Izglītības iestādei ir tiesības nodot izglītojamo datus (vārds, uzvārds, personas kods, klase) attiecīgajai laboratorijai.

Noteikumi paredz, ka mācību gada laikā tests būs jāveic atkārtoti atbilstoši Veselības ministrijas algoritmam, savukārt izglītojamajiem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu arī turpmāk Covid-19 tests nebūs jāveic.

Ierodoties izglītības iestādē, skolēnam būs jāuzrāda papīra vai digitālā formā (elektroniskā veidā viedierīcē) Covid-19 testa negatīvais rezultāts vai sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Izglītības iestāde nosaka atbildīgo amatpersonu, kuras pienākums būs pārbaudīt informāciju par skolēna iespējām piedalīties mācību procesā klātienē.

Uz izglītības iestādē veiktā testa pamata netiks izsniegts sadarbspējīgs sertifikāts citu pakalpojumu saņemšanai vai publisku pasākumu apmeklēšanai.

 
Daugavpils 3. vidusskola