Neparastā klases stunda

Ir beidzies viens no smagākajiem un ierobežojumu pilnākajiem mācību gadiem. Šis gads bija īpašs mūsu trešklasniekiem, jo sākumskolas gadi ir paskrējuši vēja spārniem. Vecāki vēlējās sarūpēt skaistus svētkus saviem bērniem, bet, diemžēl, šī brīža situācija to neļāva īstenot iecerētā veidā, tomēr tika nolemts 31.maijā organizēt svinīgo klases stundu svaigā gaisā, nevis zoom.us platformā.

Šim pasākumam speciāli tika noorganizēta vecāku sapulce zoomā, skolēni sadalīti pa četriem Daugavpils mikrorajoniem, lai katrā grupā būtu līdz 10 skolēniem, izrunāti visi nepieciešamie epidemioloģiskās drošības nosacījumi.

Klases stunda izdevās ļoti mīļi un sirsnīgi, un galvenais, ka visi pasākuma dalībnieki guva daudz pozitīvu emociju.

Pirmā pietura bija Mežciems, otrā – Jaunā Forštadte, trešā – Centrālais parks, ceturtā – Slavas skvērs. Mēs, skolotāji, un skolēni ieradāmies šajās vietās noteiktajā laikā.

Skolēni bija sagatavojoši dzejoļus un pateicības vārdus kā pārsteigumu skolotājiem, savukārt mēs arī nepalikām parādā: katrs skolēns saņēma no Latvijas koka izgatavotu „Laimes podziņu” ar iegravētu liliju – mūsu pilsētas simbolu, diplomu ar kādu nomināciju (piem., „Zelta spalva”, „Gudrinieks”, „Darbojošais vulkāns”, „Piedzīvojumu meklētājs”, „Tautas balss”). Skolēni paši mēģināja uzminēt, kam varētu būt piešķirta kāda no nosauktajām nominācijām.

KlasesStunda3A

KlasesStunda3A_1

KlasesStunda3A_2

KlasesStunda3A_3

Īpaši suminājām skolēnus, kuri, neskatoties uz ierobežojumiem, piedalījās pilsētas, novada un valsts mēroga konkursos un guva labus rezultātus.

Tikšanās ar skolēniem pagāja ļoti ātri, interesanti un aizraujoši, gūstot jaunu pieredzi, vadot klases stundu neparastās vietās.

Sveicam mūsu trešklasniekus, veiksmīgi pabeidzot mācību gadu!

Sirsnīgs paldies vecākiem par atbalstu un ieguldīto darbu!

Jauku un saulainu vasaru!

Klases stundas pasākuma ideju radīja un īstenoja 3.a klases audzinātāja Alla Laizāne un 3.a klases latviešu valodas skolotāja Gunta Ivanova.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas

latviešu valodas skolotāja

Gunta Ivanova

 
Daugavpils 3. vidusskola