Divas uzvaras Latviešu valodas aģentūras konkursā “Saulītes spēle”

2.c klase šajā mācību gadā ir ļoti čakli piedalījusies Latviešu valodas aģentūras (LVA) rīkotajos konkursos. Un nu, aprīļa konkursā “Saulītes spēle”, mūsu klasē ir divi uzvarētāji: Anna Ivanova un Aleksejs Lapovs! Visi priecājamies kopā ar uzvarētājiem!

LVA_SaulitesSpele_1

Skolēniem patīk piedalīties LVA konkursos, jo konkursi ir veidoti interesanti, spēļu veidā, un tajā pašā laikā tajās lieti noder latviešu valodas stundās iegūtās zināšanas. “Saulītes spēlē” vajadzēja spēļu laukumā atrast un atpazīt vārdus un pareizi darināt pamazināmos vārdiņus. Mācīties latviešu valodu ir daudz interesantāk, ja to var darīt spēlējoties.

LVA_SaulitesSpele_2

Saku lielu paldies visiem, kuri šī mācību gada laikā bija LVA rīkoto konkursu aktīvi dalībnieki! Un tas nekas, ja nav gūta uzvara – galvenais ir piedalīties un uzlabot latviešu valodas zināšanas! Jo uzvarētāji un ieguvēji būs tikai tie, kas dara un izdara! Lai veicas visiem nākamajā mācību gadā!

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas

2.c klases audzinātāja un latviešu valodas skolotāja

Iveta Kaķeševa

 
Daugavpils 3. vidusskola