Mūsu skolēni piedāvā iepazīt Latviju

Ir noslēdzies SIA “Envirotech” un ESRI Eiropas ĢIS Skolu programmas organizētais Kartes stāstu konkurss “Iepazīsti Latviju!”

20 skolu skolēni kopskaitā izstrādāja vairāk nekā 150 kartes stāstu, kurus var apskatīt šeit

https://experience.arcgis.com/experience/40baa9c8239a470aabc3efcabc36194a

Konkursā ar saviem stāstiem par Latviju piedalījās un saņēma pateicību arī mūsu skolēni:

Igors Kovaļovs  

https://storymaps.arcgis.com/stories/c0bc957949334897a81c980ccad6a6f6

Edvīns Viguls  

https://storymaps.arcgis.com/stories/635a1bddfc624f56a2c35dc6ad2a5007

Viktorija Ziļa  

https://storymaps.arcgis.com/stories/8addce9c42e84cea88005b8cbfaa79ee

PateicibaIepazistiLatviju

SIA “Envirotech” izsaka pateicību skolotājai Olgai Kovaļovai par atbalstu un palīdzību skolēniem darbā ar ĢIS rīkiem, lai piedalītos Kartes stāstu konkursā skolēniem “Iepazīsti Latviju”. Esam priecīgi par skolotājas un skolēnu aktivitāti un interesi par jaunu tehnoloģiju apgūšanu!

PateicibaOlgaiKovalovai

 
Daugavpils 3. vidusskola