Mūsu Nordplus projekts "Students Teaching Students" ir noslēdzies, bet...

NordplusLogo

Š.g. 29. un 30.aprīlī Daugavpils 3.vidusskolas skolēnu komanda organizēja un novadīja projekta noslēguma pasākumus, kas, protams, notika attālināti. Šīs tikšanās radīja daudz pārdomu – projekta aktīvā darbība ir beigusies, guvumu ir milzum daudz, bet tomēr mūsu sirdīs mājo nostaļģiskas jūtas.

Nordplus1Nosl

Mūsu Nordplus projekta “Students Teaching Students” pamatkoncepcija ir vienkārša: dot skolēniem iespēju apmācīt vienam otru, kas mainīs viņu izglītošanas veidu. Gada laikā skolēni izveidoja video nodarbības par dažādām Latvijas un Lietuvas vēstures tēmām, attīstīja savas datorprasmes, iemācījās, kā izveidot kvalitatīvu īsfilmiņu, rediģēt neapstrādātu uzņemto filmas materiālu jebkurā videoklipa formātā, un savas jauniegūtās iemaņas dāsni dalīja tālāk saviem vienaudžiem no citas valsts. Šīs video pamācības tika izmantotas nodarbībās, kam sekoja tiešsaistes diskusijas. Rezultātā tika organizēts studentu forums, kurā viņi dalījās ar padomiem. Bija prieks vērot jauniešus, kuri paši organizēja forumu, iedziļinājās visās tēmās, sagatavoja nepieciešamo informāciju un rezultātā aktīvi un iedvesmoti novadīja forumu. Prieks, ka skolēniem valoda nav šķērslis – par to varējām pārliecināties foruma laikā.

Par ko vēl ir prieks? Prieks jau vienkārši par to, ka mums bija iespēja organizēt un piedalīties, prieks par to, ka šī viena gada laikā esam izdarījuši ļoti daudz un līdz ar to arī auguši! Lai demonstrētu apmācību rezultātu un izmēģinātu savas iegūtās prasmes un iemaņas praksē, ir izveidotas un apskatāmas mūsu skolēnu īsfilmas par dažādām tēmām:

1. Latvian Mythology by Latvian students

2.The Baltic Way by Latvian students

3. Outstanding people in history of Latvia by Latvian students

4. The Baltic Way by Lithuanian students

5. Tolerance by Lithuanian students

6. My school is in signs of the time by Lithuanian students

7. Myths by Lithuanian students

 Par ko vēl mums ir prieks?! Par gūto pieredzi, par zināšanām medijpratībā, publiskās runas un uzstāšanās principos, kultūrizpratnē u.tml., par to, ka ieguvām domubiedrus, draugus un sapratām, ka mūsu spēks ir komandas darbā. “Mani visvairāk pārsteidza tas, ko es pat negaidīju – ka mēs būsim tik ļoti saliedēta, stipra, draudzīga un aktīva komanda, katru dienu ne tikai daudz strādājām, bet arī smējāmies, jokojāmies, labi sapratāmies savā starpā, bijām atvērti un pretīmnākoši, tāpēc mūsu darbs bija tik veiksmīgs”, atzina mūsu skolniece. Un zem tā ar pārliecību esam gatavi parakstīties mēs visi!

 Nordplus2Nosl

Nordplus3Nosl


Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas

direktora vietniece

Alina Jeremenko

 
Daugavpils 3. vidusskola