Lielā talka aizvadīta
Lielā talka ir tradīcija, kura katru pavasari pulcē tos, kuriem rūp mūsu zemes tīrība. 
Daudzi skolotāji un skolēni čakli talkoja, sakopjot teritoriju pie mājas, ielas daļu vai 
savu istabu. Tika stādītas puķes un koki, sagrābtas pērnās lapas, savākti nevīžu 
atstātie atkritumi – katrs talkas dalībnieks centās, lai kāds Latvijas stūrītis kļūtu skaistāks.
Paldies visiem un katram par dalību talkā, jo nav mazu vai lielu darbu, viss paveiktais ir svarīgs!
LT1_1

 talka1

talka3

 
Daugavpils 3. vidusskola