Godalgota vieta konkursā “Zeme – mūsu mājas”

Tehniskā jaunrades nama “Annas 2” Filmu studija bērnus un jauniešus vecumā no 10 līdz 25 gadiem aicināja piedalīties īsfilmu konkursā “Zeme – mūsu mājas”, iesūtot līdz 3 minūtēm garas īsfilmas, kas atbilst konkursa tēmai. Šī gada festivāla tēma bija “Zeme” un festivāla fokusa programmas bija veltītas ekoloģijas, zaļāka dzīvesveida un cīņas pret klimata pārmaiņām atspoguļošanai.

Konkursā vecuma grupā no 16 līdz 25 gadiem veiksmīgi piedalījās mūsu skolas 10.klases skolnieks Edvīns Viguls un IT administrators Aleksandrs Malecs. Jaunieši startēja ar 3 minūtes garu īsfilmu "Baltijas jūras ūdens līmeņa celšanās prognozes Latvijas piekrastē", iegūstot godpilno 3.vietu.

Īsfilma tika realizēta eksperimentālās filmas žanrā. Izvēlētās mākslinieciskās izteiksmes pamatojums ir saistīts ar nepieciešamību iepazīstināt sabiedrību ar mūsdienu Latvijas klimata pārmaiņām, kas nākotnē var izraisīt nopietnus draudus mūsu zemei. Īsfilma analizē klimata pārmaiņu dinamiku globālas sasilšanas kontekstā, identificējot Latvijas potenciālo plūdu riska teritorijas Baltijas jūras ūdenslīmeņa celšanās gadījumā.

Apsveicam Edvīnu un Aleksandru ar uzvaru konkursā un vēlam arī turpmāk saglabāt aktīvu dzīves pozīciju un prasmi saskatīt risinājumus ekoloģijas problēmām!

 

 Noskatīties filmu var šeit: https://storymaps.arcgis.com/stories/635a1bddfc624f56a2c35dc6ad2a5007

 

Par konkursu: Konkurss tika organizēts 25.Rīgas starptautiskā īsfilmu festivāla “2 ANNAS” ieskaņās. Konkurss ir iespēja brīvi izpausties sev interesējošā formā – veidojot animācijas, dokumentālais kino, eksperimentāls montāžas darbs, intervijas, notikumu atspoguļojums u.c. Konkursa mērķis ir veicināt jaunatni aizdomāties par klimata pārmaiņām un, iespējams, rast inovatīvas, asprātīgas un negaidītas idejas un risinājumus klimata pārmaiņu mazināšanai.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas

dabaszinību un ģeogrāfijas skolotāja

Olga Kovaļova

annas2

 
Daugavpils 3. vidusskola