Lieldienu olas var būt tik dažādas

Lieldienas un olas reizēm šķiet absolūti nedalāmi jēdzieni, tāpēc sagaidot šos svētkus, mūsu skolas 9.klašu skolēni darināja olas no dažādiem materiāliem un radošā vēstījumā prezentēja savu darbu.

Labākie skolēnu darbi piedalījās arī Daugavpils Vienības nama organizētajā instalāciju konkursā “Manas ģimenes Lieldienu ola”. 

LieldienuKonkurss

Paldies mūsu skolēniem Viviannai Liegumai, Ksenijai Kovaļkovai, Deinai Ulmei, Sofijai Soninai, Olegam Tihomirovam un Violetai Vavilovai un viņu ģimenēm par instalāciju veidošanā ieguldīto darbu un radošām prezentācijām!

Mūsu skolēnu radošās domas lidojums konkursā tika atzinīgi novērtēts ar jaukām dāvanām pirms Lieldienām – skolēni saņēma garšīgas balvas, kalendārus un pateicības rakstus no Daugavpils Vienības nama.


MyCollages

Svētki izdevās skaisti gan pašiem, gan apkārtējiem!


Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas

mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Jeļena Salogube

 
Daugavpils 3. vidusskola