Pateicība Marijai Žilinskai par olimpiādes organizēšanu

Š.g. 11.martā Latvijā notika Krievu valodas un literatūras 33.atklātā tiešsaistes olimpiāde, kuru organizēja Latvijas krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. Olimpiādē kopā piedalījās 199 skolēni no Latvijas skolām, kuras īsteno mazākumtautības izglītības programmu.

Lielu darbu šīs olimpiādes organizēšanā un norisē valsts līmenī ir ieguldījusi mūsu skolas krievu valodas un literatūras skolotāja, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe, krievu (mazākumtautības un svešvalodas) valodas MA vadītāja Marija Žilinska, izstrādājot olimpiādes uzdevumus un vērtēšanas kritērijus, tiešsaistē vadot olimpiādi, vērtējot skolēnu darbus, apkopojot olimpiādes rezultātus, sagatavojot un nosūtot skolām diplomus.

Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības departamenta Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vārdā vecākā referente Ļubova Jakovele izsaka pateicību Marijai Žilinskai par lielo ieguldīto darbu olimpiādes organizēšanā valsts līmenī un Daugavpils 3.vidusskolas administrācijai par skolotājas darbības atbalstu dažādu pasākumu organizēšanā.

Daugavpils 3.vidusskolas kolektīvs patiesi lepojas ar Marijas Žilinskas aktīvo un produktīvo darbu gan skolā, gan pilsētas un valsts līmenī un novēl talantīgajai skolotājai un metodiķei rast arvien jaunus radošus un skolēniem interesantus uzdevumus, bet saviem kolēģiem vienmēr būt par neizsīkstošu vērtīgas un nepieciešamas pieredzes avotu!

 
Daugavpils 3. vidusskola