Visi gadalaiki ir brīnumaini

Ir noslēdzies Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Svešvalodu katedras Reģionālā vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centra (RVTC) sadarbībā ar Gētes institūtu Rīgā rīkotais radošo darbu konkurss "Die einzigartigen Jahreszeiten"/ „Brīnumainie gadalaiki”. Konkursam tika iesūtīti 197 darbi, no tiem 47 pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu grupā un 150 darbi 1.- 6.klašu skolēnu grupā.

Priecājamies, ka par radošo darbu konkursa „Brīnumainie gadalaiki” laureāti ir kļuvusi mūsu skolas 6.c klases skolniece Milena Aleksejeva, savukārt par Facebook.com simpātijas balvas ieguvēju – 4.b klases skolnieks Alekss Belogrudovs, kura darbs patika 268 skatītājiem.

Konkursa laureāti saņems atzinības rakstus un Gētes institūta sarūpētās pārsteiguma balvas, bet katrs dalībnieks – pateicības rakstu par piedalīšanos konkursā.

Lai izdomas bagāti radošie darbi Milenai un Aleksam izdodas arī turpmāk! Paldies vācu valodas skolotājai Jūlijai Šarovai par skolēnu iedvesmošanu veiksmīgai dalībai konkursā!

 

Darbi tika vērtēti četrās vecuma grupās:1) pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu grupā, 2) 1.–2.klašu skolēnu grupā, 3) 3.–4.klašu skolēnu grupā, 4) 5.–6.klašu skolēnu grupā. Darbus vērtēja žūrija šādā sastāvā: Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultātes lektore Mg. art. Ilze Meldere, RVTC vadītāja Mg. Phil. Marina Rumjanceva un Gētes institūta brīvprātīgā no Vācijas Paula Engels. Darbu vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikuma nosacījumiem, radošums, darba kompozīcija, oriģinalitāte un īpaša uzmanība tika pievērsta dalībnieku patstāvīgajai darba izpildei.

BrinumainieGadalaiki_1

BrinumainieGadalaiki_2

 
Daugavpils 3. vidusskola