Lai svētku sajūta ir visiem mums

   Kā katru gadu, no 11.novembra līdz 18.novembrim mūsu domas vairāk pievēršas mūsu valstij, tās dzimšanai un attīstībai, ieguldījumam, ko katrs var veltīt savai dzimtenei. Pilsoniskuma nedēļas pasākumos un darbos vienmēr iesaistās visi – no mazā pirmklasnieka līdz nopietnajam izlaiduma klases audzēknim, protams, arī administrācija, pedagogi un tehniskie darbinieki. Katrs ir gatavs paveikt savām spējām, interesēm un talantam atbilstošu darbiņu, lai godam sagaidītu Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienu.

   Lai svētku sajūta apņemta katru, kas ienāk skolas telpās, parūpējās 1.-6.klašu skolēni, viņu audzinātājas, kā arī skolotājas Daiga Vasiļjeva, Jeļena Salogube un Olga Vasiļjeva.

   2.a un 2.b klases skolēni skolotāju Ivetas Kaķeševas un Andras Gipteres vadībā veica radošo darbu “Mana Latvija latvju rakstos”, savukārt izpētes darbā “Latvijas lepnums – pašaizliedzīgi, drosmīgi un talantīgi cilvēki” viņiem pievienojās arī 2.c klases skolēni un skolotāja Evita Vecele. 1.a klase kopā ar savu audzinātāju E.Veceli gatavoja mīļu un sirsnīgu video apsveikumu „Mana Latvija” un piedalījās glītrakstīšanas konkursā. 1.b un 1.c klases skolēni uz brīdi kļuva par aktieriem un aktrisēm – viņu deklamētie dzejoļi tika nofilmēti un iemūžināti video sveicienā Latvijai. 1.-3.klašu un 4.a klases skolēni kopā ar savām klases audzinātājām aktīvi iesaistījās Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja rīkotajā sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas akcijā, ar lepnumu pie apģērba piesprauda un nēsāja salocītās lentītes.

   4.-6. un 9.klašu skolēni kopā ar latviešu valodas skolotājām parūpējās par sirsnīgu apsveikumu sagatavošanu Latvijai tās 102.dzimšanas dienā. 4.-6.klašu skolēni, vizuālās mākslas skolotājas Daigas Vasiļjevas rosināti, vēl arī veidoja zīmējumu “Ornamenta stāsts”, bet 8.-9.klašu skolēni izmantoja savas digitālās prasmes, lai ornamentus izkrāsotu datorā, savukārt 10.klašu skolēni veica izpēti “Zīmes un simboli”.

   Lai rosinātu skolēnus apzināties tautas varonību, tās izpausmes un uzzinātu vēstures faktus, 11.novembrī 1.-6.klašu skolēniem notika klases stundas “Lāčplēša diena”, savukārt 10.-12.klašu skolēni tika aicināti noskatīties LTV 1 demonstrēto spēlfilmu “Dvēseļu putenis”. Mazliet par Lāčplēšiem šajā dienā kļuva 3.a un 3.b klases zēni, kuri noskaidroja uzvarētājus konkursā “Stiprākais klases zēns”.

   6.-12.klašu skolēni tuvāk iepazina pēdējos gados Latvijā radītās filmas, kas guvušas gan vietējo, gan ārvalstu kritiķu atzinību. 6.klašu skolēni noskatījās filmu “Mammu, es tevi mīlu”, pēc tam notika grupu darbs un diskusija par tikumiskām vērtībām ģimenē. 7.-8.klašu skolēni kopā ar vēstures un latviešu valodas skolotājiem noskatījās filmu “Bille”, tad diskutēja par toleranci ikdienas dzīvē, izmantojot kultūras kanona piedāvātos metodiskos materiālus. 9.-12.klašu skolēni noskatījās filmu “Zigfrīds Anna Meierovics”, pēc tās kahoot platformā piedaloties tiešsaistes viktorīnā par filmā parādītajiem notikumiem.

   Pašā pirmssvētku dienā – 17.novembrī – visiem skolēniem notika klases stunda „Šo pašu svētāko tu neaizmirsti – Tu esi Latvija!”: 1.-6.klašu skolēniem – klātienē, bet 7.-12.klasēm – tiešsaistē zoom platformā.

   Lai gan šogad izpaliek kopīgie svinīgie pasākumi gan skolā, gan pilsētā, gan valstī, Latvijas galvenie svētki nav tikai datums kalendārā. Caur un ar dažādiem mazākiem un lielākiem notikumiem veidojas Latvijas svētku sajūta, katrs ieguldījums tās radīšanā ir nozīmīgs, turklāt, iesaistoties dažādos pasākumos, ikviens labāk var izprast to, cik svarīgas mums ir mūsu kopīgās mājas – Latvija!

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas metodiķe

Anita Pleša

 
Daugavpils 3. vidusskola