Stunda ārpus klases telpām “Daugavpils Centrālā parka koki”

Šogad septembrī un oktobrī 4.a, 4.b un 4.c klasēs tika novadītas integrētās stundas sportā, dabaszinībās, matemātikā un datorikā ar mērķi iepazīties ar Daugavpils Centrālā parka kokaugu daudzveidību un veikt koku apkārtmēru mērījumus.

foto_koki

Stundas realizācijai tika izveidots publiski pieejams interaktīvais maršruts ArcGIS Online vidē:

https://arcg.is/0jL8Su0

stunda_parks_2

Āra stundā skolēni iemācījās:

1) orientēties dabā pēc ģeogrāfiskās kartes;

2) lietot interaktīvo maršrutu savā telefonā koku atrašanai parkā un koku sugu iepazīšanai;

3) veikt koku apkārtmēra mērījumus un novērojuma protokola aizpildīšanu tālākai matemātiskai apstrādei;

4) veikt koku fotografēšanu un iegūto rezultātu noformēšanu datorklasē.

stunda_parks_1

Integrēto stundu gaitā skolēni guva praktisku pieredzi augu sugu daudzveidības un dabas aizsardzības jautājumos, tika attīstītas viņu analizēšanas prasmes iegūto datu noformēšanā un apstrādē, tika izmantotas IT iespējas.

            Integrētās āra stundas realizēja skolotāji S.Vasiļjevs, O.Kovaļova, J.Ivbule, I.Jonāne un skolotāju palīgi N.Stivriņa un I.Dārzniece.

stunda_parks_3


stunda_parks_4

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas

dabaszinību un ģeogrāfijas skolotāja

Olga Kovaļova

 
Daugavpils 3. vidusskola