Skolotāju radošums – paraugs skolēniem

   Skolēnu brīvdienu laikā 21.oktobrī Daugavpils 3.vidusskolā notika meistarklase dizaina un tehnoloģiju un vizuālās mākslas skolotājiem “3D modelēšanas iespējas mācību stundās”.

DSC03909

   Nodrošinot pāreju uz kompetencēs balstītu izglītību, ievērojot mācību priekšmeta jaunā standarta prasības, skolotāji meklē un atrod jaunus veidus darbam ar skolēniem. Ar savu pieredzi meistarklasē dalījās mājturības un tehnoloģiju skolotāja Jeļena Salogube.

   Mācību priekšmets “Dizains un tehnoloģijas” aizstās līdzšinējo mācību priekšmetu “Mājturība un tehnoloģijas”. Jaunā mācību priekšmeta “Dizains un tehnoloģijas” saturs paredz, ka skolēni apgūst ne tikai praktiskas prasmes strādāt ar dažādām tehnoloģijām un instrumentiem, bet arī dizaina domāšanas veidu.

   Skolēniem plānots apgūt 3D modelēšanas tehnoloģiju un 3D printēšanu. Uzsvars tiek likts uz skolēna darbu ar modelēšanas programmatūru, lai izveidotu modeli vai sagatavi, ko pēc tam varētu izmantot programmvadāmā ierīcē. Daugavpils dizaina un tehnoloģiju skolotāji apguva 3D modelēšanas vidi “TinkerCAD”, ar kuras palīdzību iespējams izveidot vienkāršus 3D modeļus.

   Strādājot ar programmatūru, skolotāji apguva 3D modelēšanas prasmes un veidoja individuāla piekariņa 3D modeli, kuru arī var izgatavot ar 3D printera palīdzību. Dizaina un tehnoloģiju skolotāji ir ļoti radoši un, izstrādājot 3D modeļus virtuālā vidē dizaina domāšanas procesā, izveidoja dažādu dizaina risinājumu piekariņus, kas tika papildināti ar rotājumiem.

   Daugavpils dizaina un tehnoloģiju skolotāji iesaistījās 3D modelēšanas procesā un iepazinās ar 3D tehnoloģiju, sākot no modeļa veidošanas, sagatavošanas printēšanai līdz gatavā modeļa tapšanai.

   Nodrošinot daudzveidīgu un interesantu mācību procesu skolēniem, skolotāji pieņem izaicinājumu un turpina iedziļināties kompetencēs balstīta mācību procesa organizēšanā.  

   Nebaidieties izmēģināt jaunās tehnoloģijas! Tās palīdzēs ieinteresēt skolēnus radīt mūsdienīgas lietas, attīstīt viņos radošumu un uzņēmējspēju! 

FOTO

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas

mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Jeļena Salogube

 
Daugavpils 3. vidusskola