Skolotāji gatavojas attālinātajām mācībām

   Jau labu laiku zināms fakts, ka pēc skolēnu rudens brīvdienām ne visām klasēm mācības turpināsies klātienē. 1.-6.klašu skolēniem mācības notiks klātienē skolā, bet 7.-12.klašu skolēni pāries uz mācībām attālināti.

 

   Lai mācību process notiktu maksimāli kvalitatīvi, Daugavpils 3.vidusskolas skolotāji nolēma sagatavoties attālinātajām mācībām laicīgi. Šī gada 19.oktobrī notika apmācības skolotājiem par aktuāliem zoom konferences organizēšanas un vadīšanas jautājumiem. Skolotāji strādāja gan grupās, gan arī individuāli ar informātikas pasniedzējiem, lai apgūtu un uzlabotu savas zināšanas, strādājot zoom.us platformā. 

   19.oktobrī visiem skolas darbiniekiem bija unikāla iespēja piedalīties zoom konferencē, kuru vadīja kolēģis no Bulgārijas A.Penkovs. Seminārā tika apskatītas tēmas: kā vadīt zoom konferenci, kā runāt, kā pareizi novietot kameru, lai maksimāli būtu piesaistīta klausītāju uzmanība un stunda būtu efektīvāka. Skolotāji konferencē bija aktīvi, uzdeva daudzus sev būtiskus jautājumus.

   Novēlam visiem skolotājiem veiksmīgi pielietot iegūtās zināšanas, un lai visiem skolēniem efektīva mācīšanās!

 Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas

direktora vietniece

Marija Matosova,

informātikas skolotāja

Ilze Jonāne

 
Daugavpils 3. vidusskola