Priecājamies, lepojamies, sveicam: Latvijas Atklātās lingvistikas olimpiādes rezultāti

2019.gada 14.decembrī notika Latvijas Atklātās lingvistikas olimpiādes pirmā kārta, kurā piedalījās 155 cilvēki no 12 novadiem. Olimpiādē varēja piedalīties skolēni no mazākumtautību un latviešu mācībvalodas skolām. Dalībniekiem tika piedāvāts veikt piecus lingvistiskos uzdevumus (latviešu vai krievu valodā), darba izpildes laiks bija 5 stundas. 1.kārtā uzdevumi bija interesanti, saistīti ar nezināmām valodām, bet ļoti sarežģīti.

Olimpiādes otrā kārta notika š.g. 22.februārī, kurā piedalījās arī skolēni no Kazahstānas, Krievijas un Ukrainas. No mūsu pilsētas otrajā kārtā bija uzaicināti 8 skolēni. Abu kārtu rezultātu summas noteica godalgoto vietu ieguvējus, kā arī tos astoņus dalībniekus, kuri pārstāvēs Latviju Starptautiskajā lingvistikas olimpiādē Ventspilī 2020.gada jūlijā.

Pēc divu kārtu rezultātu summas tika piešķirtas 24 godalgotas vietas un 14 atzinības raksti, kā arī vairākas balvas par abu kārtu atsevišķu uzdevumu labākajiem risinājumiem. Mūsu pilsētas skolēni ieguva 5 godalgotās vietas, no tām vienu – Atzinību – ieguva mūsu skolas 12.a klases skolniece Viktorija Tarvide. Esam gandarīti, ka tik lielā dalībnieku konkurencē Viktorija ir spējusi pierādīt savu zināšanu augsto līmeni! Paldies skolotājai Marijai Žilinskai par skolnieces veiksmīgu sagatavošanu olimpiādei!

 
Daugavpils 3. vidusskola