Eksprezidenta Raimonda Vējoņa un Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Andreja Elksniņa tikšanās ar vidusskolēniem

DSC00956_2

Š.g. 24.februārī Daugavpils 3.vidusskolas aktu zālē pulcējās skolas aktīvākie jaunieši, lai tiktos ar eksprezidentu Raimondu Vējoni un Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāju Andreju Elksniņu. Kā teica A.Elksniņš, šādas tikšanās notiks arī citās skolās un jauniešu auditorijās, lai varētu notikt nepastarpināta savstarpējo viedokļu apmaiņa, lai pašvaldībai būtu redzējums par jaunās paaudzes interesēm, nākotnes mērķiem, vīzijām par pilsētas, reģiona, Latvijas un pasaules attīstību. Tikšanās ir arī iespēja pastāstīt par pašvaldībā notiekošo, tuvākiem un tālākiem pilsētas izaugsmes plāniem.

Jaunieši ļoti aktīvi izmantoja iespēju uzdot jautājumus abiem viesiem, interesējoties gan par pilsētas un Latvijas aktualitātēm, gan globāla mēroga notikumiem. Jauniešus interesēja pilsētas ekonomiskā attīstība un atbalsts uzņēmējdarbībai. Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs uzsvēra, ka pašvaldības interesēs ir atbalstīt vietējos uzņēmējus, pastāstīja par grantu programmu “Impulss”, kas ir izveidota, lai pilsētā varētu uzsākt biznesu. A.Elksniņš aicināja jauniešus jau vecākajās klasēs nopietni izvēlēties turpmākās dzīves un profesionālās darbības vektoru un mērķtiecīgi mācīties. Atbildot uz jautājumiem par jauniem tirdzniecības centriem pilsētā, A.Elksniņš uzsvēra, ka, protams, tie rada veselīgu konkurenci un izraisa cenu pazemināšānos, bet pilsētas izaugsmei daudz būtiskāka ir jaunu ražotņu atvēršana, kur strādātu augsti profesionāli kadri ar labu izglītību un attiecīgi – labām  algām. Jaunieši interesējās arī par to, kas pašvaldībā tiek darīts, lai sekmētu jauniešu palikšanu pilsētā un arī atgriešanos tajā pēc izglītības iegūšanas. Domes priekšsēdētājs pastāstīja par jau paveikto šajā jomā: par stipendijām pilsētai nepieciešamo medicīnas darbinieku izglītošanai, par atbalsta programmu ģimenēm ar bērniem, par infrastruktūras uzlabošanas pasākumiem un citām darbībām, kas uzlabo dzīves vidi un rada apstākļus jaunu cilvēku piesaistīšanai. Vidusskolēni pauda savu satraukumu par iespējamo Daugavpils Universitātes statusa maiņu, kas varētu ietekmēt viņu studiju vietas izvēli. Tika uzdots arī auditorijai tik aktuālais jautājums par izglītības jomā notiekošo: satura reformu, programmām un skolu tīkla izmaiņām. Eksprezidents R.Vējonis uzsvēra, ka izglītības jomā pārmaiņas ir notikušas vienmēr, lai mainīgajā pasaulē spētu nodrošināt jaunās paaudzes gatavību apgūt aktuālas, laikmeta prasībām atbilstošas zināšanas un iekļauties darba tirgū. Lai to varētu īstenot, arī tiek gatavota un notiks izglītības reforma. Viena no mūsdienu cilvēka svarīgākajām prasmēm ir spēja kritiski domāt, novērtēt un izvērtēt viedokļus. Arī konkurence starp skolām ir garants tam, ka jaunieši varēs iegūt kvalitatīvāku izglītību un veidot veiksmīgāku nākotni.

Skolēnus interesēja arī jautājumi, kas saistīti ar privātīpašumu, nodokļu sistēmu, budžeta vietām augstskolās, Daugavpils novadā esošā militārā poligona paplašināšanu, darbu ar jaunatni pilsētā, kas trim organizācijām nav vienots. Viesi atbildēja uz jautājumiem par vispārcilvēciskām lietām: saviem hobijiem, skolas laiku interesēm, paņēmieniem cīņā ar stresu. Tikšanās atmosfēra bija ļoti labvēlīga un nepiespiesta, pavisam nemanot pagāja vairāk nekā divas interesantas stundas.

Sarunas gaitā gan eksprezidents R.Vējonis, gan Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš uzsvēra, cik svarīga ir katra cilvēka iesaistīšanās attīstības procesos, cik svarīgi ir piedalīties, nevis palikt malā un tikai kritizēt. Ir vajadzīgi izglītoti un gudri cilvēki ar jaunām un radošām idejām, jo tieši aktīvie jaunieši ir tie, kas motivē meklēt risinājumus un virza attīstību. Viesi ieteica skolēniem izmantot sociālos tīklus, lai kontaktētos ar viņiem, izteiktu ierosinājumus un diskutētu par būtiskiem jautājumiem. Galvenais ir kopīgs un vienots darbs, un tad būs arī rezultāti, kas ir svarīgi pilsētas un valsts izaugsmei un katram tās iedzīvotājam.

FOTO

Informāciju sagatavoja:

direktora vietniece izglītības jomā

Anita Pleša

 
Daugavpils 3. vidusskola