Mācību satura abrobācijas pieredzes apmaiņas seminārs jomā “Tehnoloģijas” Daugavpils 3.vidusskolā

Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” aprobācijas mērķis joprojām ir nemainīgs – izvērtēt, kā skolās iespējams ieviest un nostiprināt tādu pieeju mācībām, kur skolēnu mācīšanās rezultāts ir lietpratība, tostarp iedibinot un attīstot uz skolēnam sasniedzamo rezultātu vērstu mācību plānošanu un skolotāju sadarbību skolas līmenī kā ikdienas praksi. Tāpēc šajā mācību gadā 4.decembrī viens no semināriem tika organizēts Daugavpils 3.vidusskolā jomā “Dizains un Tehnoloģijas”. Seminārs notika mazākās dalībnieku grupās, lai iedziļinātos konkrētā mācību priekšmetu saturā un pieejas īstenošanā pilotskolā.

Skola uzņēma 8 pedagogus no citām Latvijas pilotskolām, mācību jomas vadītāju, mācību līdzekļu autorus, kā arī kuratori. Mūsu mājturības un vizuālās mākslas skolotājām J.Salogubei un I.Kupcovai bija iespēja dalīties savā pieredzē, rādot atklātās stundas un demonstrējot filmētās stundas par instalācijas izgatavošanu, instalācijas slāņu skices izveidošanu ar plotera palīdzību un 3D figūru veidošanu datorā. Tāpat viesi augsti novērtēja praktiskās nodarbības ar ploteri un 3D figūru veidošanu datorā.

Rezultātā tika sniegta atgriezeniskā saite par stundās vēroto attiecībā uz skolotāja un paša izvirzītajiem mērķiem, kā arī to, kā stundā atklājās mācīšanās iedziļinoties elementi, tika definēti sasniedzamie rezultāti mācību priekšmeta temata plānojumā, izmantojot Skola2030 materiālus, kā arī tika paplašināta sava pieredze ar dalībnieku, citu pilotskolu kolēģu pieredzi.

 FOTO

Informciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas komandu vadītāja

Ināra Kazakeviča

 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola