Par cilvēktiesību izglītības jaunumiem no Vīnes

Ko dara skolotājs vasarā? Droši vien izmanto pilnā apjomā iespējas – vasara, saule, jūra...

Izrādās, ne tikai! Daudzi skolotāji vasarā mācās, izglītojas un pilnveidojas, apmeklē dažādus kursus un seminārus. Daugavpils 3.vidusskolas sociālā pedagoģe Solvita Lazdāne no š.g. 4.jūlija līdz 7.jūlijam devās uz Vīni dalībai apmācības programmā, kur norisinājās kontaktu veidošanas seminārs cilvēktiesību izglītības jomā, ko organizēja Austrijas nacionālā aģentūra projektā “Youth for Human Rights”.

Seminārā piedalījās daudzu Eiropas valstu pārstāvji no jaunatnes organizācijām, NVA, valsts iestāžu darbinieki, pedagogi, mentori un studenti. Viskuplākās dalībnieku skaita ziņā bija komandas no Latvijas, Igaunijas un Vācijas.

Cilvēktiesību mērķis ir radīt humānisma pasaules uzskatu, attīstīt pašcieņas sajūtu, pilsonisko atbildību, radīt dziļu izpratni gan par cilvēktiesībām, gan pienākumiem, jauniešu interesēm, jauniešu iekļaušanu un viņu brīvības ideāliem.

Galvenā uzmanība seminārā bija vērsta uz cilvēktiesību izglītību un apmācību. Semināra laikā dalībnieki apsprieda svarīgākos jautājumus, kas ir saistīti ar Eiropas cilvēktiesību izglītības programmas mērķiem, kā arī to, kā cilvēktiesības var palīdzēt ikdienas dzīvē, kādi jautājumi var būt adresēti cilvēktiesību aizstāvjiem, kāda ir atšķirība starp cilvēktiesību aizstāvjiem un politiķiem utt. Semināra organizētāji centās iepazīstināt ar galvenajām cilvēktiesību tēzēm vienkāršā un pieejamā veidā. Semināra laikā dalībnieki apsprieda jautājumus, kas tieši saistīti ar Eiropas un pasaules cilvēktiesību izglītības programmas mērķiem, proti, veicinot cilvēktiesību kultūras radīšanu un vienotu izpratni par pamatprincipiem un metodēm cilvēktiesību jomā, pamatojoties uz starptautiskiem instrumentiem.

Mācību laikā daudz tika runāts par migrāciju, iekļaušanos un līdzāspastavēšanu, par cilvēktiesību izpratni un lomu mūsdienu sabiedrībā. Dalībnieki dalījās savā pieredzē, un gūtās atziņas būs noderīgas turpmākajā darbā. Jāsecina, ka pastāv liela atšķirība līdzāspastāvēšanas jautājumu izpratnē starp Rietumeiropas un Austrumeiropas valstu dalībniekiem.

Viena no semināra saturīgākajām aktivitātēm bija kontaktu veidošana, diskusija par pašreizējo situāciju pasaulē cilvēktiesību jomā, par jauniem un jau esošajiem projektiem "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes korpuss". Šīs aktivitātes rezultātā izveidojās laba sadarbības platforma starp Latviju, Īriju un Bulgāriju. Kontaktu veicināšanas laikā izkristalizējās tās jomas (antidiskriminācija un specifiskas kultūrvides apzināšana) un sabiedrības grupas (jaunieši), lai izveidotu maketu starptautiskam jauniešu izglītošanas projektam caur aktīvu un veselīgu dzīvesveidu (sporta aktivitātes).

Ļoti aizrāva “ideju tirdziņš”. Privātās sarunu sesijās tika noskaidrotas daudzas kopīgas intereses un darbību platformas, proti, par cilvēktiesību kultūras radīšanu un vienotu izpratni par pamatprincipiem un metodēm cilvēktiesību jomā.

Dalībniekiem bija iespēja kopīgot un dalīties līdzpaņemtos noderīgos materiālus ar praktiskiem ieteikumiem un paskaidrojumiem par dažādām tēmām cilvēktiesību jomā.

Gribētos atzīmēt arī intersantā veidā notikušo ekskursiju pa Austrijas galvaspilsētu Vīni, kas bija caurvīta un vadīta pa Cilvēktiesību taciņu, priekšplānā izvirzot pavisam citus apskates objektus, nekā mums parasti tas ir pieņemts (Opera, Katedrāle, Mocarts).

Paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai par šo iespēju būt Vīne, būt notikumu centrā, būt zinošiem un kompetentiem cilvēktiesību jautājumos!Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas

sociālā pedagoģe

Solvita Lazdāne

 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola