Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības

2019. gada 18. maijā Daugavpilī, sporta un atpūtas bāze „Dzintariņš” notika pirmās palīdzības (PP) sniegšanas sacensības. Kurās piedalījās arī Daugavpils 3. vidusskolas 10.c.un 10.b klases skolēni.

Katras komandas sastāvā bija 6 cilvēki. Pasākumu organizēja biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) Daugavpils komiteja un LSK jauniešu nodaļa, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes, Daugavpils pilsētas dome . Daudzos etapos dalībniekiem vajadzēja parādīt gan teorētiskās, gan praktiskās palīdzības sniegšanas iemaņas pie dažādiem neatliekamiem stāvokļiem.

Sacensību mērķis ir padziļināt skolēnu zināšanas par PP būtību un tās savlaicīgas sniegšanas nozīmi ikdienas situācijā,veicināt skolēnu līdzcietības un atbildības jūtu nostiprināšanu,atraisīt vēlmi un drosmi palīdzēt cietušā (saslimušā) dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās.

Sacensību laikā uzdevums bija noskaidrot skolēnu zināšanu un prasmju līmeni PP sniegšanas iemaņu apguvē. Popularizēt PP apmācības, iegūto iemaņu nozīmīgumu ikdienas sadzīvē un atzīmēt labākās komandas.

Skolēniem bija jāiziet cauri vairākiem etapiem: dažādi cietušie (svešķermenis rokā, traumas), sprādziens (ķīmisks apdegums, norauts pirksts), atdzīvināšana, autoavārija ,insults, tests par biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” u. c. Sacensību uzvarētāji tiek apbalvoti saskaņā ar kopvērtējuma rezultātiem.

Skolēni veiksmīģi tika galā ar uzdevumiem un ieguva 3 vietu.

Paldies ikvienam dalībniekam par piedalīšanu un vēlmi palīdzēt cilvēkiem.

 FOTO

Informāciju sagatavoja:

Skolas medmāsa

Jūlija Vārslavāne.

 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola