EDSO Augstā komisāra nacionālo minoritāšu jautājumos V.E. Lamberto Zanjēra vizīte

2019.gada 7.martā mūsu skolā viesojās EDSO augstais komisārs nacionālo minoritāšu jautājumos V.E.Lamberto Zanjērs. Šajā tikšanās – diskusijā piedalījās gan mūsu skolas skolotāji, gan skolēnu pārstāvji, gan vecāki, kā arī mūsu pilsētas IP vadītāja M.Isupova un citi viesi.

Tikšanās sākumā augstos viesus ar muzikālu sveicienu iepriecināja 3 sākumskolas jaunie vokālie talanti, nodziedot dziesmas kā savā dzimtajā valodā – krievu, tā angļu un latviešu valodā.

Pēc skaļiem aplausiem mūsu skolas direktors ciemiņus un klātesošos iepazīstināja gan ar skolas programmu, gan pastāstīja par skolēnu sasniegumiem, kā arī par dalību dažādos projektos (skolēnu valodas apguves līmenis, lai varētu piedalīties) un par skolas konkurētspēju citu skolu vidū, par trilingvālās izglītības iespējām un priekšrocībām.

Diskusijas daļu iesāka Augstais komisārs ar pateicības vārdiem par jauko uzņemšanu. Tad viņš palūdz skolas direktoru sīkāk paskaidrot mācību programmu būtību, ar kādām problēmām nākas saskarties, kā arī pajautāja par skolas gatavību pārejai uz jauno kompetenču pieeju mācību procesam.

Skolēniem tika uzdots jautājums par viņu iespējām turpināt mācības izvēlētajās augstskolās vai koledžās, uzmanību akcentējot uz skolā apgūto valodu zināšanu un prasmju līmeni. Daļa skolēnu atbildēja angļu valodā, daļa dzimtajā – krievu – valodā, apgalvojot, ka katras (latviešu, krievu, angļu) valodas līmenis ir pietiekams, lai sekmīgi iestātos un studētu jubkurā izvēlētajā mācību iestādē.

Uz jautājumu – ko vajadzētu mainīt vai uzlabot? – diskusijā iesaistījās arī skolotāji un vecāki.

Tikšanās noslēgumā komisārs pauda pateicību par viesmīlīgu uzņemšanu un konstruktīvu dialogu.

 

Informāciju sagatavoja

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Mārīte Daugsta

 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola