Skolas medmāsa

Varslavane_Julija 

Skolas medmāsa

Jūlija Vārslāvane


Darba laiks

                                              Pirmdiena 8:00 - 17:00
                                              Otrdiena 8:00 - 16:30
                                              Trešdiena

8:00 - 16:30

                                              Ceturtdiena

8:00 - 16:30

                                              Piektdiena

8:00 - 16:00

 

Sniedz pirmo palīdzību traumu un akūtu saslimšanu gadījumos.Skolas medmāsa:

 

 • Par konstatētajām veselības problēmām informē klases audzinātāju un vecākus;
 • Kontrolē skolas sanitāri higiēnisko stāvokli un ēdināšanas kvalitāti ēdnīcā;
 • Reizi gadā veic skolēnu antropometriskos mērījumus (svaru, augumu, redzi);
 • Reizi mācību gadā veic kašķa un pedikulozes pārbaudi.

 

Skolas medmāsa nenodarbojas ar ārstēšanu.

 

Skolas medmāsa sniedz informāciju par:

 

 • Personīgo higiēnu;
 • Veselīgu uzturu un dzīvesveidu;
 • Slimības profilakses pasākumiem;
 • Nepareizas stājas korekcijas iespējām;
 • Atkarības problēmām;
 • Traumatisma cēloņiem un pirmo palīdzību;
 • Vakcinācijas programmu.

 

 


 
Daugavpils 3. vidusskola