Pedagogs karjeras konsultants

SK_4436b_foto_Natalija_Plotnikova

Pedagoģe karjeras konsultante

Natālija Plotņikova


Darba laiks

 

                               Pirmdiena 8:00 - 12:00 12:30 - 16:30
                               Otrdiena 8:00 - 12:00

12:30 - 16:30

                               Trešdiena

8:00 - 12:00

12:30 - 16:30

                               Ceturtdiena

8:00 - 12:00

12:30 - 16:30

                               Piektdiena

8:00 - 12:00

12:30 - 16:30

 

Karjeras konsultants – speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto cilvēkus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu karjeras plānošanā un veidošanā, kā arī palīdz attīstīt karjeras vadības, tai skaitā, darba meklēšanas prasmes.

Karjeras konsultanta atbalsts

vecākiem:

 • informatīvi semināri vecākiem par karjeras pamatjautājumiem;
 • anketēšana par bērna profesijas izvēles jautājumiem;
 • individuālas konsultācijas (jāpierakstās iepriekš);
 • aktuālā informācija mājaslapā, facebook un e-klasē (pēc nepieciešamības).

 

skolēniem:

 • individuālās konsultācijas (jāpierakstās iepriekš);
 • grupu nodarbības (klases stundas, spēles, konkursi, testi, anketas);
 • tikšanās ar mācību iestādes vai profesiju pārstāvjiem;
 • ēnu dienas, karjeras nedēļa, mācību ekskursijas;
 • aktuālā informācija mājaslapā, facebook un eklasē (pēc nepieciešamības).

 

klašu audzinātājiem:

 • klases stundas novadīšana (spēles, konkursi, testi, anketas, prezentācijas);
 • sadarbība tematisko pasākumu organizēšanā (karjeras nedēļa, ēnu dienas, mācību ekskursijas, labo darbu nedēļa);
 • absolventu tālāko gaitu apkopošana.
 
Daugavpils 3. vidusskola